Sa han hadde en bombe hjemme – bombegruppa tilkalt fra Oslo