9000 i kommunen står i fare for å miste fastlegen sin: – Krise for oss

foto