Trafikkulykke på fylkesvei for andre gang på én dag