Da Pamela forsto at hun måtte gi opp arbeidslivet, fant hun gleden i noe annet. Nå produserer hun store mengder

foto