Rejdar og Håvard lærer å bli sjømenn på Skarsfoss

foto