To skoler får nye rektorer: Disse er ansatt i dag

foto