Banket opp med hjulvinne på parkeringsplass i Porsgrunn