Kraftig kritikk av kommunedirektøren: – Administrasjonen har svikta

foto