Har brukt over 80 millioner kroner på den nye terminalen. Men bussjåførene mener den er trafikkfarlig

foto