Ambulansen var under utrykning – så skjedde dette

foto