Bysjefen gjorde aksjekupp. Kjøpte seg inn i Porsgrunn Min By

foto