Bombegruppa på vei: Stort område sperret av etter funn av sprengstoff i privatbolig

foto