SE VIDEO: Her stjeler tyvene el-sykkelen rett på utsiden av kjøpesenteret

foto