Smitteutbrudd i Porsgrunn: Strammer inn ved sykehjemmene