Denne er truet og lever i skjul. Men Runa var på rett sted til rett tid

foto