Gjeld på minst 26 millioner kroner da selskapet gikk konkurs

foto