Hørte du de høye smellene fra fabrikken? Nå må den stenges