«Cathrine har delt familiens tøffe kamp på en raus og konstruktiv måte.»

foto