Politisk krangel topper seg på nytt, West Sørlie fikk bekreftet at han hadde rett

foto