– Jeg pleier å si at små barn eller fulle folk ikke har noe inne i et rom som dette å gjøre