Sykehuset Telemark: Virus oppdaget på lungeavdeling

foto