Strid om ett lite ord i kontrakten. Forskjellen utgjør nesten seks millioner

foto