Barnetivoliet som ble steng ned har drevet ulovlig i lang tid