Gry og Jahn Erik satt på terrassen i Rauland: - Vi fikk litt sjokk. Er dette normalt da?