Fryk­ter høye strøm­pri­ser, men noe annet bekym­rer mer: – Krise

foto