Starter demenskor: – Tenk så flott å kunne bruke sang som medisin

foto