Oppsøkte legekontor: – Var truende mot legen og forsøkte å slå