Barnet hans ble mobbet. – Lovverket må forandres

foto