Flere enn halvparten av de smittede er barn under 13 år, og sju av disse har utviklet den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk syndrom (HUS), som kan gi akutt nyreskade.

«Det er spesielt barn, eldre og de med nedsatt immunforsvar som er utsatt for å utvikle HUS. Opp mot 10 prosent av barn med HUS utvikler varig nyreskade og dødsfall kan forekomme. EHEC-bakterier smitter lett mellom mennesker, så god håndhygiene er viktig etter toalettbesøk, samt før matlaging og måltider». skriver FHI på sine sider.

Det er påvist smitte hos tre personer i Vestfold og Telemark.

– Dette er en alvorlig situasjon og mange små barn har blitt svært syke. Dette er det største EHEC-utbruddet vi har hatt i Norge, sier seksjonsleder Susanne Hyllestad ved FHI.

Det var i slutten av juli at Mattilsynet ble varslet om det nasjonale utbruddet av mage-tarmbakterien EHEC, og bakterien som har gjort folk syke har blant annet blitt funnet i hamburgere og andre kjøttprodukter.

En rekke av disse kjøttproduktene er nå trukket fra markedet:

Gjennomstek kjøttet

– Mattilsynet anbefaler alltid at hamburgere skal gjennomstekes for at de skal være trygge. Vask også hender og utstyr etter berøring med både fryste og ferske hamburgere. Bakteriene tåler frysing godt, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Det er tett samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og berørte kommuneoverleger i etterforskingen av utbruddet, og det utelukkes ikke at flere varer kan bli trukket fra markedet.

Dette er også rådene for å unngå smitte med mage-tarm-infeksjoner:

  • All farsemat (kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o.l.) skal være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.

  • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten.

  • Vask hendene godt dersom du har tatt på kjøtt og kjøttprodukter også de fryste.

  • Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk.

  • Grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt og tørkes.

  • Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C).

  • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider. EHEC smitter svært lett mellom mennesker.

  • Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av rå og fryste råvarer, før utstyret brukes til annen mat.