Handelens Miljøfonds midler kommer fra plastbæreposene, som kjøpes av norske forbrukere hos Handelens Miljøfonds medlemmer. Nå tildeles over 100 millioner kroner til totalt 139 spennende prosjekter som skal løse norske plastproblemer.

– Vi forvalter disse midlene på vegne av medlemmene våre og det norske folk. Derfor er vi alle med å bidra til at plast ryddes fra strendene våre, at vi bruker mindre plast, og at vi gjenvinner mer av plasten vi er nødt til å bruke. Det er et stort privilegium å få dele ut disse midlene, og dette er definitivt årets høydepunkt for oss som jobber i fondet, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond, i en pressemelding.

Her ser du alle prosjektene som har fått støtte nå.

I Telemark er det fem prosjekter som får støtte

Disse får penger i Telemark

Navn: Pointbreak AS (Treungen)

Sum: 3.000.000

Prosjekt: Plast-til-plastgjenvinning av plastfraksjoner ikke egnet for mekanisk gjenvinning

Beskrivelse: Prosjektet skal utvikle og demonstrere kjemisk konverteringsteknologi for plast-til-plastgjenvinning på plastfraksjoner som er vanskelig å mekanisk gjenvinne og derfor sendes til energigjenvinning, samt dokumentere lavere klima- og miljøfotavtrykk enn ved bruk av fossile råstoffkilder.

Navn: Grenland Brann og Redning IKS

Sum: 500.000

Prosjekt: Elverydding i nedre del av Telemarksvassdraget

Beskrivelse: Kartlegge og rydde opp mindre fritidsbåter og andre forurensende objekter som ligger på bunnen i nedre del av Telemarksvassdraget (Skien – Porsgrunn)

Navn: Hjartdal Frivilligsentral

Sum: 300.000

Prosjekt: Ungdomsklubben rydder

Beskrivelse: Samskapingsprosjekt mellom Frivilligsentralen, Ungdomsklubb og fotograf/kunstner www.znippen.no. Vi ynskjer å få bort plast og anna søppel som blir liggande på bakken i sentrum der vi har butikker, Ungdomsklubb, Frivilligsentral, Bibliotek, bensinstasjon, ladestasjon og parkeringsplass.

Navn: Rønholt Detonation

Sum: 100.000

Prosjekt: Paintballklubb i Porsgrunn skal strandrydde og fjerne plast langs tilkomstveier

Beskrivelse: Fjerning av plast langs strender, tilkomstveier på tilgjengelige områder på vinter og vårsesongen før hekketiden. Kyststien gjennom Bamble og Porsgrunn skal benyttes som utgangstrase. Vanskelig tilgjengelige områder vil ikke bli utfordret av oss, observasjoner meldes inn om de er visuelt synlige

Navn: Åfoss og Omegn Idrettslag

Sum: 60.000

Prosjekt: Rydding av Åfosskogen og lokalmiljøet

Beskrivelse: Vi ønsker å rydde søppel i hele Åfoss skogen og på Åfoss generelt.

22 millioner til de frivillige ryddeheltene

94 prosjekter får nå en gladmelding om midler til å rydde sine nærmiljø.

– På mottakerlisten er alt fra idrettslag til skoleklasser, speidere og dykkerklubber, som alle har det til felles at de ser forsøpling i sitt nærområde, og vil bruke av sin egen tid på å rydde den opp. Dette er noen av de fineste prosjektene vi støtter, sier Lind.

Enorm satsing på økt resirkulering og gjenbruk

Fondet bevilger også 75 millioner til såkalte sirkulære prosjekter.

– I denne kategorien finner du prosjektene som forsøker å kutte, endre eller utvikle plastbruken vår. Disse prosjektene har potensiale til å kutte flere tusen tonn plast, og det er utrolig mange spennende prosjekter som har fått midler i år. Blant annet skal plastposekroner støtte utviklingen av gjenbrukbare fiskekasser, renovering av kasserte seilbåter til barn og mer miljøvennlige fotballarrangementer, sier Lind.

Vil ha opp engasjementet til de unge igjen

Mange piler peker i feil retning for ungdoms miljøengasjement. De føler at det ikke nytter og at de ikke blir hørt.

– Dette har vi forsøkt å gjøre noe med i år, ved å sette i gang et prosjekt der vi har kontaktet ungdomsorganisasjoner for å lete opp gode samarbeidsmuligheter.

Det har blant annet ført til plast settes på agendaen til Ungt Entreprenørskap, som nettopp har fått gladmeldingen om at de får 5 millioner for å starte en toårig satsing mot elevbedrifter i ungdomsskolen.

– Vi presenterer konkrete plastproblemer elevbedriftene kan jobbe med, som krever konkrete løsninger og kan motivere elevene til å gjøre en forskjell sammen med oss, sier Lind. Vi har stor tro på at nettopp unge, kloke hoder kan finne helt nye løsninger som ingen har tenkt på før og gleder oss til å se hva elevbedriftene kommer opp med.