Hvert tiende barn i Porsgrunn lever i barnefattigdom, viste en Bufdir-undersøkelse i 2021. Det er over landsgjennomsnittet.

Økte med tre-gangen

I mars i år kom en landsomfattende Sifo-rapport, som slo fast at familier med veldig dårlig råd har økt fra to prosent til 6,4 prosent.

– Det er en tredobling. Jeg kan ikke si noe sikkert om tallene i dag, men vi ser veldig mye som tredobler seg i denne perioden. Vi opplever en eksplosjon av familier som trenger økonomisk hjelp. Vi hadde for eksempel en tredobling av familier som fikk mathjelp de tre første månedene i år, sier Nina Meling Haugen i Kirkens bymisjon.

I kveld arrangerer Redd Barna og Kirkens bymisjon Grenland et folkemøte på Ælvespeilet, der de setter fokus på barnefattigdom.

– Sparker i grusen

Der ønsker de å vise fram noen av historiene bak tallene. Blant andre kommer Karin Gustavson fra Korus Sør, som forteller hva sosiale ulikheter og dårlige levekår er, og hva levekårstress over tid kan medføre for barnefamilier.

Siden det begynner å nærme seg valg, stiller flere politikere opp til en paneldebatt om barnefattigdom, ledet av sjefredaktør Tom Erik Thorsen i Varden.

– Det er viktig at vi får politikerne på banen, for jeg er overrasket over hvor lite barnefattigdom er oppe til debatt i hverdagen. De står der og sparker i grusen. Jeg spurte en politiker om hvorfor, hun sa at det var for vondt å ta inn over seg. Det er sjelden jeg har blitt så provosert som da jeg hørte det, sier Meling Haugen.

Se opptaket fra folkemøtet her