– Det er formentlig kokain, sier seksjonsleder for forebyggende i politiet, Tor Ragnar Steffensen.

For lørdag kveld var rundt 600 russ på fest på Parkbiografen i Skien, en kveld Steffensen kaller en stor suksess.

– Russen har vært helt eksemplarisk, og russearrangementet gikk veldig bra, skryter Steffensen.

Han beskriver samarbeidet med de forskjellige russestyrene som svært godt, med en god dialog i forkant.

Likevel var det noen ting som lugget.

Økende bruk av kokain

For politiet i både Telemark og i landet ellers har vært ute og uttrykt bekymring for den økende bruken av kokain blant unge.

Lørdag kveld ble det levert en kopp med mistenkelig innhold fra en av festdeltagerne til vekterne, som igjen leverte det til politiet.

– Det er trolig et halvt gram med kokain. Men det sendes inn til Kripos for å stadfeste det 100 prosent, sier Steffensen.

Steffensen sier at det ble trengsel da 600 russ skulle inn dørene samtidig, og at det er noe de tar lærdom av til neste gang. Foto: Matthew Burnside

Alvorlig

Han påpeker at det også var episoder med overstadig berusede russ, og noen tilløp til bråk som ble ryddet opp i.

– Det blir vanskelig å gjennomføre et arrangement med 600 russ uten at noe som helst oppstår, og heldigvis er det fortsatt slik at omtrent alle som var der oppførte seg godt, sier han.

Samtidig er han rask med å påpeke at bruk av kokain er alvorlig.

– Vi har masse fin russ som ikke ruser seg, men vi er bekymret. Det dukker veldig ofte opp, og det har skjedd en holdningsendring, sier han, og utdyper.

– Der folk før tok avstand fra folk som brukte for eksempel kokain, er holdningen nå at «De får styre sitt, så får jeg styre mitt», sier han.

Det igjen gjør at det toleransen er høyere.

– Derfor er det viktig for oss at det vi har et bra samarbeid med russen, slik at vi får opplyst om konsekvensene, og kan være der når ting oppstår, sier han.