– For å begrense eventuell miljøskade bør mest mulig plukkes opp før massene smelter/smuldrer opp eller blir tatt opp av dyr. Om dere ønsker å bidra i opprydningen er anbefalingen at større klumper i områder med mye sjøfugl og badeplasser/områder hvor barn ferdes prioriteres.

Slik lyder oppfordringen fra klima- og miljørådgiver Ånund Ettestad i Lillesand kommune.

På én dag har Skjærgårdstjenesten og frivillige organisasjoner i Lillesand plukket opp flere hundrevis av liter med det som skal være parafinvoks.

Også i nabokommunene Kristiansand og Grimstad er det påvist lignende miljøavfall langs skjærgården.

Parafinvoks brukes ofte til rensing av tanker på skip ute på det åpne hav, men er i dag ulovlig internasjonalt å slippe ut.

I 2020 ble et lignende miljøutslipp registrert fra kommuner vest i Agder og helt opp til indre Oslofjord. Den gang ble det ryddet opp tonnevis av parafinvoks.

FANGST: Klumpene med det som antas å være parafinvoks varierer fra store til små i størrelsen. Nå haster det med å få ryddet opp i utslippet før det smuldres opp i solen. Foto: Jan Olav Johnsen/Skjærgårdstjenesten

– Kan smelte og smuldre opp fort

– Kommunen har samkoordinert seg med Kystverket, interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA) og Grimstad kommune. Det er avklart at kystverket er forurensningsmyndighet, men kommunen har aksjonsplikten her og fortsetter oppfølgning, forteller Ettestad.

Ifølge klima- og miljørådgiveren er ikke kilden til utslippet kjent, men det skal ikke være mistanke om et pågående utslipp.

Nå oppfordrer han dem som måtte føle på kallet til å bli med på ryddeaksjonen:

– Det er fint vær nå, så det betyr at voksen kan smelte og smuldre opp fort. Da kan det bli vanskelig å få ryddet dette opp.

Samtidig ber han folk om å ta visse forholdsregler.

– Massene bør samles i egne sekker separat fra annet avfall og meldes inn til kommunen som deretter samler de opp. Etter at analysen er gjort vil massene leveres til riktig avfallshåndtering. På denne måten får vi også innsikt i mengden og omfanget til forurensningen.

– Og bruk hansker når man tar i stoffet!, legger han til.

– Problemet er ganske stort

Ifølge Jan Olav Johnsen i Skjærgårdstjenesten er kommunen svært takknemlig for all hjelp de kan få. Bare i går plukket de over 170 liter på egen hånd.

– Problemet er ganske stort og det er det som antas å være parafinvoks over hele området og over hele skjærgården. Vi oppfordrer folk til å pille alt fra de store klumpene og de små ned til tre centimeter, sier han og legger til:

– Vi er veldig opptatt og avhengig av at folk er ute og piller. Vi er trenger all den hjelp vi kan få.

– I hvilken grad haster dette?

– Det som kanskje er den største fienden her, det er solen og varmen, noe som kan føre til at dette smelter. Så langt har det ikke gjort det, men det er bra å få dette gjort så fort som mulig.

OPPSMULDRET: - Ekkelt, illeluktende og mulig farlig for dyr, var dommen fra naturvernsleder Per Bendixen da han skulle beskrive stoffet. Nå haster det med å få ryddet opp parafinvoksen før alt smuldrer opp. Foto: Naturvernforbundet