Anne Lise døde: – Et enga­sjert menneske som ikke var redd for å si ja

foto