Vedtok omstridt prosjekt: – Det er på tide å bygge!

foto