Gratis gruppereise for barnehage og grunnskole utvides nå til ungdomsskoleelever

foto