– Aldri mer Tesla på meg igjen, sier skiensmannen som ønsker å være anonym.

Sommeren 2019 kjøpte han og kona en da tre år gammel Tesla Model X fra en forhandler i Grenland. Men i januar 2021 oppdaget de feil med blant annet kompressoren til bilens luftfjæringssystem.

Bilens kilometerstand viste på dette tidspunktet 110.550 kilometer. Etter en tur på verkstedet, ble det klart at bilen hadde et utbedringsbehov som ville koste over 60.000 kroner. Paret ble anbefalt å skifte flere deler, blant annet alle fire luftfjærene.

Bilen skal ha vært i så dårlig stand at verkstedet anbefalte at den ikke skulle kjøres uten reparasjoner. Da de fikk beskjed om at det kun var ventilblokka som var dekket av reklamasjon, avsto de fra å betale for utbedringene da de mente det var snakk om kjøpsrettslige mangler.

Krevde erstatning

Dette er hva som framgår av et vedtak som ble fattet av Forbrukerklageutvalget hvor Tesla-kjøperen fikk saken sin behandlet i april i år etter at de klaget inn Tesla Norway AS som følge av feil ved bilens luftfjæringssystemet og ryggekamera. De krevde over 100.000 kroner i prisavslag og erstatning.

– Jeg har snakka med mange som har hatt dette problemet med luftfjæringssystemet. Det er ikke snakk om slitasje, men et dårlig produkt, sier den tidligere Tesla-eieren, som siden har reparert elbilen for egne penger og solgt den videre.

I behandlingen i utvalget ble det også påstått at flere NAF-medlemmer har klaget på defekt luftfjæring på sin Tesla Model X som er blitt produsert i 2016/2017. Dette skal ha blitt påpekt i et brev som ble sendt til Tesla Norway. Paret forsøkte å underbygge dette med en NAF-rapport som viste at det ble funnet mye finkornet sand på innsiden av støtdemperens støvmansjett.

– Ikke mangelfull

Tesla Norway bestred påstandene og avviste at bilen var mangelfull.

– Innklagde anfører at det er vanlig at kompressorer og øvrige deler til luftfjæringssystemet utsettes for slitasje og elde. Det må derfor påregnes behov for service på luftfjæringssystemer etter flere års bruk og ved høy kilometerstand, heter det i sammendraget fra behandlingen.

Når det gjelder gjaldt ryggekameraet, presiserte Tesla Norway at dette ikke var blitt meldt inn før etter at bilen hadde passer 100.000 kilometer og etter at garantien hadde gått ut.

– Når det gjelder brevet fra NAF, anfører innklagde at det ikke kan legges avgjørende vekt på generelle uttalelser uten nærmere konkrete undersøkelser av årsaksforholdene til feilene på klagerens bil. Etter innklagdes syn, konstaterer NAF-rapporten heller ikke annet enn at det var støv inne i støtdemperne.

Tapte

Skiensparet tapte saken i Forbrukerutvalget, som mente at det var sannsynliggjort at luftfjæringssystemet var defekt og måtte utbedres, men at de ikke kunne se at forholdet skyldes en kjøpsrettslig mangel.

– Utvalget bemerker at forholdet ble avdekket da bilen hadde kilometerstand på 110.550 og var nær fire år gammel. Bilen hadde således blitt utsatt for en relativt omfattende bruk, heter det i vedtaket til utvalget, som også mente at de andre klagene fra NAF-medlemmer ikke var nok til å konstatere at luftfjæringssystemet på klageren bil var defekt som følge av en mangel.

– Resultatet fra NAFs undersøkelse av støtdemperne sier kun at det ble avdekket en del «finkornet sand på innsiden» av støvmansjetten. Uttalelsen gir etter utvalgets syn lite informasjon om forholdet er å anse som unormalt eller upåregnelig, skriver Forbrukerklageutvalget, som heller ikke fant grunn til å mene at feilen på ryggekamera var en kjøpsrettslig mangel.

Ny runde

Men skiensparet har ikke gitt opp saken. Nå vil de få den prøvd i Oslo tingrett. NAF-advokat Jens Christian Riege fører saken for kjøper når rettssaken begynner 4. september. Kravet er på totalt 102.500 kroner for reservasjonsutgifter og erstatning for andre utgifter.

– Det man klager over i saken er svikt i bilens luftfjæring. Vurderingstemaet blir hva som er forventet levetid på denne, og hvor vi og Tesla er uenige, skriver Riege i en e-post til Varden.

Saksøkeren forteller til Varden at han har beholdt demperne etter reparasjonen, og at de kan legges fram som bevis i rettssaken.

– Så får Tesla bevise om det er blitt påvirket utenfra. Men det går ikke an å bruke en bil penere enn det vi gjorde, sier han til Varden.

Advokatfullmektig Dina Jørstad representerer Tesla Norway i forbindelse med søksmålet. Hun sier at de ikke har noen kommentar til saken. Tesla Norway har ikke besvart Vardens henvendelse.