Planlegger 30 boliger: Forventer støy, konflikter og uro