Anmeldte ulovlig reklame – nå må innbyggerne ta regninga