Dette fikk Mattilsynet til å reagere da de inspiserte bensinstasjonen