Telemar­king lastet ned 13.000 overg­reps­bilder og tok seksu­aliserte bilder av stedøtre