Ringte poli­tiet da han hørte rop fra leilig­heten. Timer senere begynte det å brenne

foto