Tall fra Konfliktrådet Sør-Øst viser at innmeldte saker under kategorien «Hensynsløs adferd» har økt de siste årene.

Konfliktrådet Sør Øst har så langt i år mottatt 22 prosent flere saker i denne kategorien sammenlignet med i fjor. Sammenligner man årets sakstall med 2021 er økningen på over 60 prosent. Bjørnø er forberedt på at sakstallene øker ytterliggere i løpet av sommeren.

− Vi ser dessverre en økning i saker knyttet til hensynsløs adferd som kommer til oss om sommeren.  Selv om det er varme sommerdager så må vi forsøke å holde hodet kaldt og ta hensyn til hverandre, sier Bjørnø.

Enkle råd

For at alle skal få oppleve en fin sommer har konfliktrådet i Sør-Øst noen enkle råd.

− Vis respekt for fellesområder, naturen og hverandres behov. Enkle handlinger som å rydde opp etter seg, ta hensyn til naboer, være høflig og vise forståelse for hverandre er konfliktdempende og bidrar til å skape et positivt og triveligere samfunn, sier Bjørnø.

Dialog

Skulle man likevel være uheldig å havne i en konflikt, som en ikke klarer å løse opp i selv, så oppfordrer Konfliktrådet i Sør-Øst alle til å benytte seg av konfliktrådet sine tjenester for å håndtere uenigheter på en fredelig og konstruktiv måte.

− Vi jobber for å finne løsninger gjennom dialog. Ved å sette oss ned sammen og lytte til hverandre, kan vi finne løsninger som er til beste for alle parter. Våre tjenester er også gratis, sier Bjørnø.