Avlyser møtet: Det er ingen saker å behandle

foto