Kort oppsummert

  • Regjeringen bevilger 166 millioner kroner til et rettssikkerhetsløft for å sikre trygghet, rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester over hele landet.

  • I Telemark medfører dette opprettelse av en ny tingrett, som deler fylket i to rettskretser, Øvre Telemark og Nedre Telemark.

  • Regjeringen planlegger også å lovfeste rettsdighetene, noe som garanterer forutsigbarhet som ikke har vært til stede tidligere.

  • Sorenskrivere uttrykker motstand mot forslaget, argumenterer for at det vil være belastende for de berørte og foreslår å beholde dagens struktur.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.
Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

For Telemark betyr dette opprettelsen av en ny tingrett ved at fylket deles i to rettskretser, Øvre Telemark, med rettssted i Kviteseid og på Notodden, og Nedre Telemark, med rettssted i Skien, står det i pressemedingen sendt ut fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Lene Vågslid (Ap).

– Dette er en viktig satsing for Telemark. Siden den forrige regjeringa sentraliserte domstolene ser vi at veldig mye aktivitet har flytta seg fra øvre Telemark til Skien. Det skaper stor avstand og lang reiseveg for folk som bor i øvre Telemark. Regjeringas grep sikrer nå nærhet til tjenestene for alle i hele fylket, sier stortingsrepresentant for Telemark Senterparti, Åslaug Sem-Jacobsen.

Hun får støtte av stortingsrepresentant og leder av Telemark Arbeiderparti, Lene Vågslid.

– I tillegg til nærhet til tjenestene, er det også satt av penger til å utvikle rettslokalene blant annet ved å rulle ut utstyr til lyd- og bildeopptak til alle rettssteder. Her henger vi etter og dette vil både styrke rettssikkerheten til alle og være effektiviserende. I tillegg skal det være minst to embetsdommere ved hvert rettssted, noe som vil sikre gode fagmiljøer i Skien, i Kviteseid og på Notodden, sier Vågslid.

Sikrer forutsigbarhet

Regjeringen vil også lovfeste rettsstedene, noe som sikrer en forutsigbarhet som tidligere ikke har vært til stede, står det i pressemeldingen.

– Det betyr i praksis at eventuelle endringer i rettsstedsstrukturen vil kreve et flertallsvedtak i Stortinget. Det betyr en sterkere demokratisk forankring, og et sterkere vern mot nedlegging av rettssteder i framtida, fortsetter Sem-Jacobsen.

UENIG: Andreas Skoe Cederkvist håper ikke forslaget går igjennom. Foto: Lise Valbø Rønningen

Reagerer

Sorenskriver i Telemark tingrett, Andreas Skoe Cederkvist, skriver en felles uttalelse sammen med sorenskriverne i Buskerud tingrett, Hordaland tingrett, Møre og Romsdal tingrett, Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Vestre Innlandet at de motsetter seg forslaget fra regjeringen.

– Vi mener at dette er et dårlig forslag som ikke bør følges opp. Forslaget innebærer ikke bare en reversering av domstolsreformen, men i realiteten opprettelse av fem helt nye domstoler. Forslaget har ikke vært sendt på høring, og ingen har fått uttale seg om en helt ny måte å organisere de berørte tingretter. Dette gir lite demokratisk behandling av forslaget, og det er reelt sett ikke gitt mulighet for innspill fra verken ansatte, aktører eller lokalsamfunnene som blir berørt.

De skriver videre at dette vil være en belastning for de berørte om forslaget går igjennom.

– Vi håper at forslaget skrinlegges og at alle dagens 23 tingretter får stå uendret. Det vil skape nødvendig ro og forutsigbarhet for publikum, aktører og ansatte. Vi mener at en opprettholdelse av dagens struktur vil gi best bruk av ressurser og forsvarlig forvaltning av midler til domstolene.