Legemiddelverket: Malariamedisin virker ikke mot covid-19

foto