Ringde sjølv og tilkalla politiet, men gløymde å gøyme hasjplanta før dei kom