UNESCO-fredet jernbane gror igjen. Bane NOR mener det koster over 760 millioner å ruste opp

foto