Sønnen (10) slått flere ganger utenfor Fritidsparken i april. I helgen skjedde en liknende hendelse

foto