Eksplosjonsfare: Politiet henter inn skarpskytter

foto